Oświadczenie o akceptacji elektronicznej formy faktury / Electronic invoice agreement
 
        
  Numer Klienta / Client Number  Numer klienta znajdziesz na fakturze. Customer number can be found on the Invoice.

Numer NIP / Tax Identification No.  Należy wpisać numer NIP bez dodatkowych znaków - / Please enter the Tax Identification No. without dashes -
  Numer ostatniej faktury / No. of the last invoice

Adres e-mail / e-mail address  Należy wpisać adres e-mail, na który będą wysyłane e-faktury/Please insert the email address to which e-invoices will be sent
 
Akceptuję regulamin / I accept the Rules
       
   
Zarejestruj / Register
       
 Zgodnie z art. 2 p.32 oraz art. 106n ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie na wskazany adres email faktur w formie elektronicznej z tytułu usług świadczonych przez Grupa Pracuj sp. z o.o.

Pursuant to article 2 point 32 and article 106n section 1 of the Act dated 11 March 2004 on the Tax on Goods and Services (unified version Official Journal of Laws of 2011 No. 177, item 1054 as amended) I hereby accept issuing and sending of electronic invoices for services provided by Grupa Pracuj sp. z o.o. to the indicated email address.W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt na adres e-mail: e-faktury@pracuj.pl
Should you have any problems with registration, please contact us at: e-faktury@pracuj.pl

e-faktura - pytania i odpowiedzi / e-invoice - inquiries and answers